Viena septītdaļa jūsu dzīves tiek pavadīta pirmdienās. 
Lai kā arī būtu, sieviete vienmēr ir un paliek jauna; kādā sirds stūrītī viņai vienmēr ir divdesmit gadu. Aleksandrs Dimā
logo
LTV1
logo
LTV7
logo
LNT
logo
TV3
08:35
09:35
10:35
10:50
11:35
08:35
09:30
Mana ģimene    
10:35
11:30
11:50
07:00
09:00
Dzīvīte 2    
09:35
09:55

R: Stefans Bartmans (Stefan Bartmann)
Sina Tkoča (Sina Tkotsch), Jens Acorns (Jens Atzorn), Sigmars Solbahs (Sigmar Solbach) u.c.

› Vairāk
11:55
07:55
Radu būšana 5    
09:00
Medikopters    
10:00
Kobra 18    
11:05
Atradējs    
12:05
12:35
13:05
13:50
14:10

› Vairāk
14:35
Raganas poga    

› Vairāk
14:45

› Vairāk
15:00
15:15
16:15
17:15
12:10
12:30
12:50
LTV - 60    

› Vairāk
15:25
15:55
Mana ģimene    
17:00

› Vairāk
17:25
17:29
Laika ziņas    
17:35
13:00
Sirds melodija    
14:00
14:20
14:35
Precamies!?! 2    
15:40
Nemelo man!    
16:50
17:50
12:05
Ņujorkas karalis 6    
12:35
Ņujorkas karalis 6    
13:05
13:35
14:00
Simpsoni 8    
14:30
Simpsoni 8    
15:00
16:00

› Vairāk
16:50
Voroņini 4    
17:25
Voroņini 4    
17:55
Radu būšana 5    
18:00
18:24
18:33
18:38
Laika ziņas    
18:42

› Vairāk
19:07
19:12
Laika ziņas    
19:15

› Vairāk
20:00

› Vairāk
20:30
Panorāma    
20:59
21:08
Laika ziņas    
21:13
21:20

› Vairāk
22:30
22:45

› Vairāk
23:00
Nakts ziņas    
23:09
23:11
Laika ziņas    
23:15
18:35
19:35

› Vairāk
20:30

› Vairāk
22:45
23:15
18:00
20:00
LNT Ziņas    
20:30
20:35
Degpunktā 4    
21:10
22:10
23:10
19:00
TV3 Ziņas    
19:30
Bez Tabu    
20:20

› Vairāk
21:00
22:40
23:35
Mahinatori 4    
00:00
1:1*    
00:50
Valdība    

› Vairāk
05:00

› Vairāk
05:30
Vides fakti*    
00:05
00:55

› Vairāk
01:50
05:00
05:30
00:05
Dzīvīte 2    
00:25

R: Эльдар Рязанов
Лариса Голубкина, Олег Борисов, Анатолий Кузнецов

› Vairāk
02:10
Precamies!?! 2    
02:50
03:00
04:30
Karamba!    
04:50
Bernards    

› Vairāk
05:00
05:45
00:40
Medikopters    
01:40
Voroņini 4    
02:10
02:55
03:40
TV3 Ziņas    
04:10
Bez Tabu    
05:00
05:45
Ņujorkas karalis 6    
Please wait... loading